header
جستجو:
 
علاقه به مقام و ثروت سبب رشد نفاق در قلب خواهد شد ، همان طور كه آب باران سبب رشد گیاهان می باشد. پیامبر اعظمEnglishEnglish
/ Divan News
/
/
/
کسب رتبه عالی توسط ستاد اقامه نماز دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان
1398/05/26
با اهتمام مدیرکل دیوان محاسبات استان، رئیس هیات ارزیابی اقامه نماز و رابط ستاد اقامه نماز استان، دیوان محاسبات استان سیستان و بلوچستان حائز کسب امتیاز کامل 1000 و رتبه عالی در ارزیابی سال 1397 گردید.
شایان ذکر است که فرآیند ارزیابی عملکرد برنامه های مصوب و بومی اقامه نماز ادارات کل استان ها بطور سالانه توسط گروه ارزیابی ادارات کل، ستاد اقامه نماز استان و گروه ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور تحت سامانه هوشمند سجاده اجرا می گردد. طی این فرآیند، عملکرد ستاد اقامه نماز ادارات بر اساس آیتم های آموزشی– پژوهشی، تبلیغی– ترویجی، مدیریتی– تمهیدی و مستندات مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و سقف امتیاز این ارزیابی 1000 می باشد.
/ /
مشاهده نظرات ( 0
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ فروردين
ورود به ایمیل اختصاصی
ورود اعضا
نظرسنجی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/