دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
بازدید مدیرکل و هیات حسابرسی دیوان محاسبات استان از تالاب هامون
1397/10/04

مدیرکل دیوان محاسبات استان، به همراه هیات هفتم حسابرسی(زیست محیطی) و همچنین مدیرکل و معاون توسعه و منابع انسانی حفاظت محیط زیست استان از امکانات «مرکز بازدیدکنندگان تالاب هامون» واقع در شهرستان هامون و بررسی طرح های ابلاغی از محل اعتبارات سال مالی 1396 اداره کل حفاظت محیط زیست استان با عنوان «مقابله با ریزگردها» و «مطالعه، حفاظت و احیای تالاب هامون و مطالعه آبهای ژرف» و عملیات اجرایی نهالکاری در 300 هکتار از اراضی مربوطه بازدید بعمل آوردند. در ادامه گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط پیمانکار طرح در محل ارایه و راهکارهای مناسب جهت تسریع فرایند اجرایی عملیات موضوع از سوی این اداره کل مطرح گردید.
 
/ /