دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
تقدیر از اهداء کنندگان خون در دیوان محاسبات استان
1397/05/30

به مناسبت روز اهداء خون تعدادی از همکارانی که در امر اهدا خون مشارکت مستمر داشتند، مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.
 
/ /